PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

DIECEZJA
SIEDLECKA

   

22 listopada 2019 r. Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

  Przyjdźcie na ucztę!    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(1 Mch 4,36-37.52-59); (1 Krn 29,10-11abc.11d-12); Aklamacja (J 10,27)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

mapa
mapa targeo
 
Wizyta duszpasterska
 
Wypominki
 
Modlitwy
Pacierz, katechizm, litania,modlitwy
 
Przeczytać warto
KIm jest dziewczyna od LOGO ŚDM
Matka Świętego
Cud eucharystyczny w Sokółce
Myśl na nowy tydzień
Słowacja: szokująca rzeźba ofiar aborcji
 
Humor
Biblia na wesoło
Opinie dzieci na temat miłości.
 
Rozważania o życiu
Nie zapomnij o radości
Nie bądź obojętnym
Zwolnij
 
Grupy parafialne
 
Serwis informacyjny KRP

Serpelickie klimaty na fotografiach

"Guadalupe" zaśpiewa w Wołyńcach

Skauci Europy spotkają się w Warszawie

Miasto Radzyń Podlaski będzie apelować...

Wznowiono budowę posterunku policji w Grodzisku w powiecie siemiatyckim

21 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia

Domownicy spali, kiedy policjanci zauważyli pożar budynku

Dyskusja o cenach śmieci nabiera rumieńców

KKS Orzeł - awans do I ligi

Notowania z jarmarków /18-22 listopada/

Bezpłatne badania kardiologiczne w Korycinie

Słuchaj na żywo KRP


        

 
Ogłoszenia
32 Niedziela Zwykła 2019r.
 
Intencje
Msze św.
 
Z dzienniczka św. Fa
Słowa
 
Aktualności
Piesza Podlaska Pielgrzymka na Jasną Górę 2019r.
TYDZIEŃ ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA 2019r.
DNI GMINY WODYNIE 2019r.
Peregrynacja relikwii św. Stanisława i bł. Karoliny
I Komunia Święta 2019r.
Życzenia - Wielkanoc 2019r.
WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII 2019r.
6 rocznica sakry biskupiej
Wielki Post 2019r.
Historia Wielkiego Postu
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2019r.
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019r.
101 Rocznica Odzyskania Niepodległości
Szczególna pamięć o zmarłych
Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej
Różaniec do granic
ODPUST PARAFIALNY
Odwiedziny chorych ...
Dożynki Parafialne 2018r.
Dlaczego na pielgrzymkę ...?
Wszystkich Świętych..
Nowenna do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa za zmarłych
 
Kalendarz parafialny
 
Kancelaria
czynna
 
Historia parafii
Początki parafii
Budowa plebanii i nowego kościoła
Zakończenie budowy
 
Menu
Informacje o parafii
Księża
 
Porządek nabożeństw
Msze św. i nabożeństwa
 
Sakramenty
Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
Spowiedź w katedrze
Dyżury spowiedników w katedrze
 
Linki
Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale
Wiadomości
Pismo św.
Biblia w mp3
Liturgia godzin
Katechizm Kościoła Katolickiego
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
Opoka
Wymiatacze Ruda
tv powiat
Humanitarni
Gmina Wodynie
Gość Niedzielny
śpiewnik religijny
mateusz
 
 
 
Pacierz, katechizm, litania,modlitwy
 
 

 

Wybierz kategorie:

Katechizm I cz. (2009-05-26 19:05:07)

Co to jest religia?


1.              Co to jest religia?
¨          Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.
2.              Jaką religią jest religia katolicka?
¨          Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.
 
¨          OBJAWIENIU BOŻYM
 
3.              W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił?
¨          To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i tradycji.
4.              Co to jest Pismo św.?
¨          Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, Który zawiera Słowo Boże      skierowane do ludzi.
5.              Kto jest autorem Pisma św.?
¨          Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha św.  natchnieni.
6.              Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?
¨          Pismo św. dzieli się na Stary Testament - 45 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 72 księgi
7.              Co jest myślą przewodnią Pisma św.?
¨          Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.
8.              Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze?
¨          Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.
9.              Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
¨          Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu,          łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.
10.           Kto napisał cztery Ewangelie święte?
¨          Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.
11.           Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu?
¨          4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz               Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.
12.           Co to jest tradycja?
¨          Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów,      które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.
 
13.           NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY
 
14.           Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?
¨          Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd      wiary.
15.           Powiedz Skład Apostolski.
16.           Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, - i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, - który się począł z Ducha św. narodził się z Maryi Panny, - umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; - zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, - wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, - stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, - Wierzę w Ducha Świętego, - święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, - grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, - żywot wieczny. Amen
17.           Powiedz sześć prawd wiary.
¨          Jest jeden Bóg
¨          Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze
¨          Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
¨          Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
¨          Dusza ludzka jest nieśmiertelna
¨          Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna
18.           Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
¨          Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.
19.          
 
¨          Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?
¨          istnieniu Pana Boga wiemy:
¨          z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
¨          z przekonania wszystkich ludów,
¨          z własnego sumienia,
¨          z Objawienia Bożego.
20.           Kto to jest Pan Bóg?
¨          Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia ale także      dobry i miłosierny Ojciec)
21.           Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?
¨          Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.
22.           Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?
¨          Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.
23.           Co to jest Trójca Święta?
¨          Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą                Przenajświętszą.
24.           Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?
¨          Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.
25.           Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
¨          Pan Bóg jest:
a)      wieczny - zawsze był, jest i będzie
b)      wszechmocny - wszystko może czynić co chce
c)      niezmienny - zawsze jest ten sam
d)      najmędrszy - wszystko co robi jest mądre i dobre
e)      święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
f)       najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze
g)      najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi
26.           Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
¨          Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.
27.           Na co Pan Bóg stworzył cały świat?
¨          dla chwały swojej
¨          dla dobra i szczęścia stworzeń
28.           Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
¨          Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.
29.           Kto to są aniołowie?
¨          Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby        Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy        szatanami.
30.           Kto to jest człowiek?
¨          Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy          nieśmiertelnej.
31.           Co człowiek ma dzięki duszy?
¨          Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać            między dobrem a złem.
32.           Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
¨          Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił kochał i służył mu, a przez to osiągnął szczęście        wieczne.
33.           Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?
¨          Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.
34.           Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?
¨          Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.
35.           Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
¨          Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które     nazywamy grzechem pierworodnym.
36.           Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?
¨          Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.
 
37.           Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
¨          Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą
 
38.           Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne           szczęście?
¨          Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.
39.           W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?
¨          Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:
1)      przez wybrany naród izraelski
2)      przez proroctwa mesjańskie
3)      przez figury mesjańskie.
40.           Co to są proroctwa mesjańskie?
¨          Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.
41.           Co to są figury mesjańskie?
¨          Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.
42.           Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?
¨          Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.
43.           Kim jest Jezus Chrystus?
¨          Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
44.           Co znaczy imię Jezus Chrystus?
¨          Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.
45.           Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?
¨          Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką - Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem - św. Józef.
46.           Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
¨          tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:
1)      powiedział o tym Bóg Ojciec
2)      zaświadczyli to Apostołowie
3)      wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus
4)      swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
47.           Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?
¨          tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:
1)      Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał
2)      i umarł),
3)      historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).
48.           Gdzie i Kiedy narodził się Jezus Chrystus?
¨          Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Heroda.
49.           Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa
¨          Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu. Pokłon Trzech Mędrców
¨          ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest  w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, trzy lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów.
¨          Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. Śmierć na krzyżu na Górze          Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką       Niedzielę, Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.
50.           Co to jest cud?
¨          Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam        Bóg.
51.           Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
1)      Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej
2)      Rozmnożenie chleba
3)      Uzdrowienie paralityka
4)      Wskrzeszenie Łazarza
5)      Zmartwychwstanie
 
52.          
 
 
53.           Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
¨          Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:
¨          „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich,     ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił już Pan Bóg w           Starym Testamencie.
 
¨          KOŚCIELE ŚWIĘTYM
54.           Co to jest Kościół katolicki?
¨          Kościół katolicki jest to:
a)      zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
b)      lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia
c)      (uczyć o Bogu i być znakiem Boga),
d)      Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
e)      owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
55.           Kto założył Kościół katolicki?
¨          Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12    apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
56.           Kto obecnie jest głową Kościoła?
¨          Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra,         czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Benedykt XVI
57.           Co jest celem i zadaniem Kościoła?
¨          Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi    i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.
58.           Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?
¨          Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.
59.           Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
¨          Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski.      Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.
60.           Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?
¨          Kościół jest jeden ponieważ:
a)      ma jednego najwyższego pasterza
b)      głosi jedną i tę samą naukę
c)      udziela wszędzie tych samych sakramentów św.
61.           Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?
¨          Kościół jest święty ponieważ:
a)      głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
b)      sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.
c)      wychował i wychowuje zastępy świętych.
62.           Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?
¨          Kościół jest powszechny ponieważ:
a)      jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
b)      rozszerza się po całej ziemi
c)      trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata
63.           Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?
¨          Kościół jest apostolski ponieważ:
a)      uczy tego samego co apostołowie
b)      udziela tych samych sakramentów co oni
c)      biskupi są prawowitymi następcami apostołów.
64.           Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?
¨          Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha św.
65.           Kim jest Duch Święty?
¨          Duch św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
66.           Kiedy Duch św. zstąpił na Apostołów?
¨          Duch św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-tego dnia po       Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
 
 
67.           Kiedy Duch św. zstępuje na nas?
¨          Duch św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie     bierzmowania.
68.           Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?
¨          Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym  wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.
69.           Co to jest diecezja?
¨          Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty,  dekanaty na parafie. Kilka diecezji twarzy metropolię - kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.
70.           Jak nazywa się nasza diecezja? I kto jest jej biskupem diecezjalnym i pomocniczym?
¨          Nasza diecezja nazywa się Diecezja Siedlecka.
¨          Biskupem - Ordynariuszem jest Ksiądz Bp Zbigniew Kiernikowski, a pomocniczym Ks. Bp Henryk Tomasik
71.           Co to jest świętych obcowanie?
¨          Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi     w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).
72.           Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
¨          Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
a)      Matką Boga - Jezusa Chrystusa
b)      Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)
c)      Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem
d)      Królową Polski
73.           Wymień kilka najważniejszych świąt Matki Bożej?
¨          Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -25 III;
¨          Królowej Polski - 3 V; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej - 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 XII.
74.           Wymień kilku polskich świętych:
1)      Św. Stanisław biskup i męczennik (Wawel)
2)      Św. Jan z Kęt (kościół św. Anny w Krakowie)
3)      Św. Jacek (kościół OO.Dominikanów w Krakowie)
4)      Św. Stanisław Kostka (spoczywa w Rzymie)
5)      Św. Maksymilian Maria Kolbe
6)      Bł. Królowa Jadwiga (Wawel)
7)      Bł. Brat Albert
8)      Bł. Rafał Kalinowski
9)      Bł. Matka Urszula Ledóchowska< powrót


 

 
     

Zapraszamy

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR